24 februari, 2021
Franks Måleri | AKL verkstadsklassificering

Ny kvalitetsklassificering!

Bilbranschens centralförbund, AKL, har tilldelat Franks måleri förbundets verkstadsklassificering som ett bevis på förmågan att erbjuda service av kvalitet.

För att få klassificeringen ska verkstaden uppvisa en förmåga att ge service som är kundorienterad, högkvalitativ och kostnadseffektiv. Bland annat beaktas utrustning, materialanvändning, miljöfrågor och avfallshantering, personalens kunnighet samt reparationsprocesser.

Klassificeringssystemet är speciellt framtaget för verkstäder som specialiserar sig på att reparera skador som uppstått vid kollisioner och man vill från förbundets sida via klassificeringen verifiera verkstadens förmåga att reparera karosseridelar enlig skadekategori.

Franks måleri är tillsvidare den enda verkstaden i regionen med denna klassificering. Så nu kan du känna dig extra trygg i att din bil får den bästa servicen hos oss på Franks!